Wwft en MOT check uitvoeren: kan dat in de Modellengenerator?

De Wwft kreeg lange tijd weinig aandacht. Kantoren zagen het als een administratieve verplichting en velen van hen dachten: ‘Het zal allemaal wel. De Wwft geldt toch maar op een select aantal zaken.’ Toch, dames en heren, komt de noodzaak dichterbij. Een groeiend aantal kantoren krijgt ermee te maken. Het aantal controles door toezichthouders neemt toe en wetswijzigingen over dit onderwerp worden doorgevoerd. Kortom, we moeten aan de bak, maar hoe voldoet u eenvoudig aan de Wwft wetgeving en de bijbehorende Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT)?

Het gevaar

Kijk naar het notariaat, daar volgen de voorbeelden van het gevaar (van het maken van geen melding) elkaar in rap tempo op. Er zijn diverse notarissen van het bed gelicht, omdat ze verdacht werden van witwassen. Puur omdat ze geen MOT hadden gedaan, terwijl het kan zijn dat de bank dit binnen hetzelfde dossier wel deed. Het doen van geen melding is dus simpelweg een reden voor een bezoek van een rechercheur.

Confronterend, vinden wij. Dit heeft er wel toe geleid dat het aantal meldingen binnen het notariaat sterk is gegroeid. Binnen de andere beroepsgroepen hoor je minder van zulke situaties - ze zijn er ook minder -, alleen groeit hier de bewustwording logischerwijs ook.

Opdrachtbevestiging mét Wwft check

Om hierop in te spelen is er binnen de Modellengenerator een nieuw model beschikbaar: de opdrachtbevestiging. Wat maakt dit model nou extra gaaf? Dat u direct een Wwft check en compliance onderzoek kunt uitvoeren. Hoe dat werkt, vertellen we u hieronder.

Allereerst checkt het systeem of de Wwft van toepassing is op een bepaalde zaak, waarna er de diverse benodigde (geautomatiseerde) onderzoeken worden uitgevoerd. Denk aan:

 • Compliance onderzoek;
 • PEP-screening;
 • Onderzoek van nationale- en internationale sanctielijsten;
 • Analyseren van het nieuws uit 1500+ bronnen;
 • UBO onderzoek en -uitvraag;
 • Een check op bevoegdheden;
 • Doorlichting van insolventies en onderbewindstelling;
 • Cliëntonderzoeken (vereenvoudigd, regulier en verzwaard) en tot slot;
 • Een complete Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT) met tal van risicoanalyses en voorbeeldindicatoren.

Zodra u aan de slag gaat met de opdrachtbevestiging binnen De Modellengenerator doorloopt u ook alle Wwft vragen. Op basis van de antwoorden die u geeft, signaleert de Modellengenerator of uw dossier onder de Wwft valt. Het leidt u door de parameters heen om te bepalen wat voor soort cliëntonderzoek u het beste kunt verrichten.Wat als een cliënt een verhoogd risicoprofiel heeft?

Als het systeem signaleert dat u te maken heeft met een Wwft zaak, dan dient u een compliance onderzoek te starten, waaronder een onderzoek van de sanctielijsten. Ook dit regelt het systeem voor u: geautomatiseerd en veilig.

Wat checkt de Modellengenerator?

De applicatie onderzoekt onder andere voor u:

 • De identificatie van de klant aan de hand van een legitimatie (in ontwikkeling: ook aan de hand van iDIN; identificatie door bank);
 • Of uw contactpersoon een PEP is;
 • Of deze persoon op een bepaalde manier de pers heeft gehaald;
 • De UBO verklaringen en genereert deze ook op dossierniveau voor de klant;
 • Of de cliënt handelingsbekwaam is en;
 • Of één van de partijen een faillissement op zijn of haar naam heeft;
 • Welke type onderzoek u moet doen;
 • Bovendien genereert het systeem voor u meldingen als agenda-item wanneer een bepaalde legitimatie dreigt te verlopen en/of wanneer u een hernieuwd klantonderzoek moet doen conform de classificatie.

Hoe werkt bijvoorbeeld de MOT check (als onderdeel van de Wwft) in de opdrachtbevestiging?

Binnen de MOT check van de Modellengenerator vindt u alle bekende ‘redflags’ onder elkaar. Hieraan kunt als kantoor zelf een waarde hechten. Zo kan een valse naam een 100% score krijgen en een ontbrekende leningsovereenkomst 20%. Het gemis van een leningsovereenkomst zou u alert moeten maken, maar het kan een overweging zijn om niet direct een zwaar onderzoek in te zetten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld betaling in cryptomunten. Dat gebeurt meer en meer en kan een signaal zijn, maar is het meteen reden tot een melding? Aan de hand van deze waarden bepaalt u wanneer u een vervolgonderzoek wilt starten of wanneer een MOT op zijn plek is.

Zodra u het hele proces heeft doorlopen ontvangt u samen met de opdrachtbevestiging:

 • Het compliance onderzoek, met daarin alle bekende meldingen;
 • De audit trial, voor uw dossier. Hierin staat wat u heeft gevonden en hoe u aan alle informatie bent gekomen;
 • Een overzicht van de gemaakte kosten op dossierniveau.

Wilt u deze functie eens in werking zien? Plan een demo in voor een persoonlijke uitleg