Wwft en MOT check uitvoeren: kan dat in de Modellengenerator?

De Wwft kreeg lange tijd weinig aandacht. Kantoren zagen het als een administratieve verplichting en velen van hen dachten: ‘Het zal allemaal wel. De Wwft geldt toch maar op een select aantal zaken.’ Toch, dames en heren, komt de noodzaak