Updates & ontwikkelingen 2021

De Modellengenerator is continu in ontwikkeling. Om u op de hoogte te houden welke ontwikkelingen we hebben doorgevoerd publiceren we maandelijks een overzicht hiervan. Hieronder ziet u, per rechtsgebied, welke wijzigingen er recent zijn doorgevoerd.

Mei

Uitbreiding uitvraag actuele partijen met autonome recherche

Een van de belangrijkste onderdelen van vrijwel elk model is het uitvragen van actuele informatie van de betrokken partijen. De Modellengenerator ondersteunde al het automatisch rechercheren van partijen via de beschikbare gegevens in het Handelsregister, maar de komende versie van de partijen uitvraag gaat hier nog een stap verder in, middels de autonome recherche. Met deze optie doorloopt het systeem zelf de structuur van een onderneming op basis van de bestuurders en toont aan het einde hiervan een gestructureerd overzicht tot op alle natuurlijke personen (de uiteindelijke mensen die een handtekening mogen zetten) met hun functie(s) en de gevonden tussenliggende ondernemingen. Het systeem zal zelfs de aanhef van deze personen alvast voor je invullen als deze wordt herkend op basis van hun voornaam.

Als gebruiker hoeft u simpelweg alleen nog maar aan te geven wie moet worden opgenomen in het document. Slimme checks controleren en waarschuwen vervolgens als er bijzonderheden zijn rondom de bevoegdheden van de selectie. Denk hierbij aan controles op gezamenlijke bevoegdheid van de bestuurders, of misschien is er sprake van beperkte bevoegdheid. Pas als alles klopt kunt u verder en genereert het systeem de exacte teksten die nodig zijn voor het document.

April

 • We zijn weer een stap dichter bij het afronden van de aandeelhoudersovereenkomst.
 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een koopovereenkomst voor commercieel vastgoed toe te voegen. Dit onderzoek is al in een vergevorderd stadium.
 • De Activa Passiva overeenkomst wordt herzien.
 • De bestuurdersuitvraag wordt nog efficiënter door het toevoegen van de “geef me alles in één keer knop". Hierover later meer.

Maart

Arbeidsrecht

 • Berekening maanden loonbetaling
  In sommige gevallen kan het gebeuren dat er niet daadwerkelijk gewerkt wordt door een medewerker. Er is een check ingebouwd bij de oproepcontracten (nul-uren en min/max). Hiermee kan aan de hand van een enkel aantal vragen automatisch berekend worden hoeveel maanden loonbetaling mag worden uitgesloten.
 • Wetswijziging oproepcontracten
  Per 1 juli aanstaande gaat er weer een wetswijziging in die gevolgen heeft voor oproepcontracten. Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever al verplicht om na iedere 12 maanden van een oproepcontract een aanbod te doen richting de werknemer voor een vaste arbeidsomvang. Vanaf 1 juli aanstaande bepaalt de wet dat deze omvang uiterlijk ingaat op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken steeds nadat de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Deze wetswijziging is nu al doorgevoerd in de Modellengenerator, zodat u eraan herinnerd wordt wanneer deze wijziging aangeboden moet worden en wanneer de urenomvang in gaat.

Toekomstige updates

Ten behoeve van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij achter de schermen druk bezig om een aantal extra opties in te bouwen in de diverse overeenkomsten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een UBO en compliance library. Hierover later meer!

Februari

Arbeidsrecht

 • Een verbeterde checklist einde dienstverband. Het model is met name aangepast vanwege de richtlijnen vanuit AVG. U kunt hierbij denken aan zaken als bewaarplicht van gekozen persoonsgegevens.

Ondernemingsrecht

Januari

Ondernemingsrecht

Huurrecht

 • Artikel ondermijning is opgenomen.

Arbeidsrecht

 • Minimumlonen voor de eerste helft van 2021 zijn opgenomen.
 • Bruikleenovereenkomst voor laptop en mobiel zijn toegevoegd.