Zeven ontwikkelingen die de wereld van contractgeneratie op z’n kop gaan zetten

‘Nog even en we hoeven niets meer te doen.’ Lichtelijk overdreven natuurlijk, maar dergelijke reacties – met een knipoog - krijgen we regelmatig als we tijdens een klantbezoek de nieuwe ontwikkelingen opsommen.

De Modellengenerator is meer dan een online contractgenerator. Het is een contractgenerator en servicetool in één. Welke nieuwe features gaan de wereld van contractgeneratie op z’n kop zetten? Denk aan een Wwft en UBO check en het toevoegen van een slimme shareholders agreement (SHA). Ook is de geldleningsovereenkomst uitgebreid met annuïteitenberekening en bent u met De Modellengenerator klaar voor de wetswijziging voor oproepkrachten.

1. Volledige bestuurdersuitvraag met één knop

Het uitvoeren van een bestuurdersuitvraag, het uitvragen van actuele informatie van de bij een overeenkomst betrokken partijen, is al een vast onderdeel van de Modellengenerator. Middels de autonome recherche gaan we hierin nu een stapje verder.

U drukt op de knop: ‘alles uitzoeken’ en het systeem onderzoekt geheel zelfstandig de structuur van een onderneming, op basis van de bestuurders en natuurlijke personen. Zelfs in het geval van hele complexe structuren.

U ontvangt een gedetailleerd overzicht tot op alle natuurlijke personen, hun rollen en de gevonden tussenliggende ondernemingen. De Modellengenerator vult zelfs de aanhef van deze personen voor u in op basis van voornaamherkenning. U kunt ervoor kiezen om de gehele rechtenstructuur uit te schrijven of een beknopte opsomming toe te voegen, op basis van middellijke vertegenwoordiging.

Welke actie rest er dan nog voor u? Niet zo gek veel. Behalve de uiteindelijke keuze welke persoon dient te worden opgenomen in de overeenkomst. Zijn er risico’s rondom zijn of haar bevoegdheden? Dan krijgt u daarvan een melding.

Deze ontwikkeling klinkt eenvoudig, maar geloof mij, het was behoorlijk ingewikkeld om deze feature te ontwikkelen. We zijn er om die reden best een beetje trots op. Wilt u deze mogelijkheid een keer met eigen ogen zien? Plan dan een live demo met mij in.

2. Nieuwe overeenkomst: shareholders agreement (SHA)

De shareholders agreement, oftewel de aandeelhoudersovereenkomst, was nog niet aanwezig. Waarom niet? Omdat het toevoegen van dit contract een ongekend grote klus is. Er zijn zoveel mogelijkheden, met daarop wel duizend varianten. Er dient op Artificial Intelligence vlak veel te worden ingebouwd.

Toch zijn we er de afgelopen maanden voor gaan zitten. Juist omdat we geloven dat het toevoegen van juist dit soort gecompliceerde contracten, van toegevoegde waarde is. Bovendien kwam er steeds meer vraag naar. We hebben alle scenario’s omschreven en toegevoegd.

En nu? Alle denkbare data die vooraf in te vullen is, en alle mogelijke variabelen, zijn in de workflows ingebouwd.

3. Opdrachtbevestiging inclusief Wwft en UBO onderzoek

Niet alleen gebouwd voor de advocatuur, maar ook voor belastingadviseurs, accountants en vastgoedondernemingen: de opdrachtbevestiging, inclusief eenvoudige Wwft en UBO check. We ontvingen signalen dat er behoefte is aan één model, waarbij alles in één keer compleet is voor het dossier. Daarbij hoort een opdrachtbevestiging en, conform de wetgeving, steeds vaker een Wwft of compliance onderzoek. Wij dachten: ‘Waarom niet combineren?’

Aan de hand van een workflow maakt u uw opdrachtbevestiging. U kiest uw rechtsgebied en het systeem verwerkt uw uurtarief voor dat werk, inclusief gegevens over uw klant vanuit externe databases. Daarbovenop voert u met een druk op de knop een Wwft check uit, inclusief – indien wenselijk - een UBO onderzoek. Na het proces te hebben doorlopen ontvangt u een opdrachtbevestiging.

Daarnaast genereert De Modellengenerator een kostenoverzicht van de checks, inclusief een compliance rapport. Deze kunt u opslaan in het bijbehorende dossier in geval van een mogelijk audit. U kunt zelfs uw CRM-systeem bijwerken op basis van deze gegevens en/of alles verzamelen in uw DMS-applicatie.

4. Geldleningsovereenkomst vernieuwd

De grote ontwikkeling die is doorgevoerd op de geldleningsovereenkomst, is de ingebouwde annuïteitenoptie. Het voordeel? Dat u deze nooit meer hoeft uit te rekenen. Met een simpele handeling kunt u deze als bijlage met uw overeenkomst meesturen.

5. Jumplist is aangepast

Op deze optie gaan we in een later blog dieper in. Het komt erop neer dat u nu nog sneller en gerichter terugspringt naar het onderdeel waar u bepaalde gegevens wilt veranderen. De plekken waar u naartoe kunt springen, ziet u aan de hand van koppen en subkoppen.

6. Wetswijziging oproepcontracten

1 juli is er een wetswijziging van kracht gegaan, die gevolgen heeft voor oproepcontracten. Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever al verplicht om na iedere 12 maanden van een oproepcontract een aanbod te doen richting de werknemer voor een vaste arbeidsomvang. Vanaf 1 juli bepaalt de wet dat deze omvang uiterlijk ingaat op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken, steeds nadat de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd.

Deze wetswijziging is nu al doorgevoerd in de Modellengenerator, zodat u eraan herinnerd wordt wanneer deze wijziging aangeboden moet worden en wanneer de urenomvang in gaat.

In een ander nieuwsbericht gaat advocaat Janne van der Kamp (Van Loon Advocaten) hier verder op in.

7. Koopovereenkomsten

Waarom het toevoegen van koopovereenkomsten echt een goed idee is? Dat vertellen Aart van Malenstein (De Modellengenerator) en Jesse van Eenbergen (Prominent Vastgoed) ons volgende maand in een artikel. Wat we nu al kunnen vertellen is dat we hard werken aan het lanceren van koopovereenkomsten voor eindklanten van vastgoedondernemingen.

Dit was een beknopte samenvatting van de zeven nieuwe features die op stapel staan. Zoals we allemaal weten zegt een beeld meer dan 1000 woorden. Om die reden wil ik u deze ontwikkelingen graag laten zien. Via onderstaande button kunt hiervoor een demo inplannen, maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met mij opnemen via Aart@Modellengenerator.nl