Ontwikkelingen in de vastgoedsector; de Modellengenerator komt met een koopovereenkomst

Het afgelopen jaar werd er door een aantal vastgoedkantoren aan onze deur geklopt, met het verzoek om de koopovereenkomst toe te voegen aan de module huurrecht. Voor ons reden genoeg om deze overeenkomst snel te lanceren.

Daarbij vroegen wij ons af: ‘Waarom ineens die behoefte? Wordt er nu meer commercieel vastgoed verkocht dan verhuurd, en zo ja, met welke reden?’

We gaan op onderzoek uit en vragen Aart van Malenstein (De Modellengenerator) en Jesse van Eenbergen (Prominent Vastgoed) - Modellengeneratorklant van het eerste uur - naar hun mening.

Waarom de noodzaak om een koopovereenkomst te introduceren?

Aart: ‘Tot voor kort vroeg geen enkele klant binnen de vastgoedsector naar een koopovereenkomst. Huurovereenkomsten waren de standaard. Tot we de afgelopen maanden benaderd werden door diverse bestaande- en potentiële vastgoedklanten. Allemaal met dezelfde vraag: ‘Hebben jullie ook een koopovereenkomst? Of zouden jullie een dergelijk model kunnen toevoegen aan de systematiek van de Modellengenerator?’

Kortom, de noodzaak om deze te introduceren is er, maar wat de reden daarachter is… Jesse, kun jij daar iets meer over vertellen?’

‘Tot een paar jaar terug bestond 80% van de vastgoedtransacties uit verhuur. Nu is dat omgekeerd.’

Jesse: ‘Ik denk dat deze trend zich 1,5 jaar geleden lichtjes inzette. Koop, door middel van financiering van de bank, is voor bedrijven meer haalbaar geworden.

Tot een paar jaar terug bestond 80% van de vastgoedtransacties uit verhuur. Nu is dat omgekeerd en domineert koop het landschap van commerciële vastgoed. De koopmarkt zat op slot en is de afgelopen tijd opengebroken. Dat komt doordat banken makkelijker zijn geworden in het verschaffen van een financiering.’

Kan ik daaruit concluderen dat koop interessanter is dan verhuur?

Jesse: ‘Voor veel bedrijven wel. Je kunt langzaam aflossen en ze het zien als een investering in de toekomst. Los van de te verwachten waardestijging van het pand op de lange termijn. Een huurcontract ga je daarnaast aan voor vijf tot tien jaar, dat voelt voor veel organisaties als een enorme verplichting. Koop geeft meer flexibiliteit.’

Aart: ‘Maar ik neem aan dat koop niet voor iedere bedrijf haalbaar is?’

Jesse: ‘Nee dat klopt, alleen wordt op deze trend door de vastgoedsector handig ingespeeld. Het komt steeds vaker voor dat grotere panden opgesplitst worden in kleinere appartementsrechten. Dit betekent: kleinere ruimten die je kunt kopen. Zo wordt koop voor een steeds grotere groep ondernemers haalbaar. '

Wat is hierbij de toegevoegde waarde van de Modellengenerator?

Aart: ‘De module huurrecht binnen De Modellengenerator speelt nu alleen in op huurovereenkomsten. Hiervan wordt gretig gebruik gemaakt. Logisch, aangezien contracten vliegensvlug en in overeenstemming met wet- en regelgeving, worden gemaakt. Met geautomatiseerde berekeningen en foutloze doorvoering van variabelen en bepalingen welteverstaan. De toekomstige koopovereenkomsten gaan voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van deze modellen, mede op basis van bestaande verkoopcontracten van vastgoedbedrijven. Zo voedt onder andere Prominent Vastgoed ons met vele voorbeelden. Wat zijn jouw verwachtingen bij de koopovereenkomst Jesse?’

Jesse: ‘Ik verwacht dezelfde werkwijze als bij de huurovereenkomsten. Wat ik daaraan handig vind, is dat de koper en verkoper automatisch worden ingevuld vanuit de KvK, compleet tot aan de tekeningsbevoegde. Dit alles zelfs inclusief bestuurdersuitvraag, indien gewenst. Ook onmisbaar zijn de bijzondere bepalingen die foutloos worden doorgevoerd zoals:

  • De sleuteloverdracht;
  • Het opleveringsniveau;
  • Bepalingen rondom voorbehouden;
  • Financiering;
  • Technische keuringen.

Kies je een bepaald antwoord of richting, dan worden automatisch de vervolgbepalingen voor je ingevuld. Daar hoef je gewoon niet over na te denken!

Persoonlijk verwacht ik dat de koopcontracten ons net zoveel voordeel op gaan leveren als het werken met huurovereenkomsten nu al doet. Dan moet gedacht worden aan tijdswinst en dus meer ruimte om te focussen op onze core business. Wat ik nog meer van enorme toegevoegde waarde vind? Dat mijn medewerkers de contracten kunnen opstellen en ik deze, aan de hand van een audit file, snel controleer.

Kortom, de verwachting die ik heb is gebaseerd op de huidige ervaring. Dus dat moet goedkomen.’