Uitgelicht: waarom een contractgenerator voor een accountant in 2023 onmisbaar is

Met de Modellengenerator bent u als accountant in staat om in ca. 15 minuten een foutloos juridisch document van topkwaliteit samen te stellen. Dit gebeurt aan de hand van geautomatiseerde, interactieve vragenlijsten die u door de overeenkomst heen loodsen. In een vorig blog schreef ik over de drie meest populaire overeenkomsten voor accountants om geautomatiseerd op te stellen. In dit artikel ga ik in op alle voordelen van een contractgenerator voor accountants.

Alle voordelen van een contractgenerator voor accountants

 • Iedereen werkzaam binnen het kantoor kan een contract opstellen.
  Door te werken met geautomatiseerde overeenkomsten kunt u ervoor kiezen om contractgeneratie over te laten aan ondersteunend personeel. U kunt met meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde model werken.
 • Een accountant kan altijd, aan de hand van een auditfile, een eindcheck doen.
  Zodra anderen de overeenkomst opstellen wilt u als eindverantwoordelijke natuurlijk graag de inhoud controleren. Dat kan aan de hand van de auditfile. In de auditfile ziet u in één oogopslag de keuzes die in de beslisboom zijn gemaakt. Hierdoor ziet u direct waarop is getoetst en welke variabelen zijn ingevuld. Dit betekent dat u in enkele minuten het volledige contract controleert. U leest in dit artikel meer over waarom een audit file verslavend is.
 • Overeenkomsten zijn altijd juridisch up to date.
  De teksten binnen onze contractgenerator worden door advocaten geschreven en up-to-date gehouden. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. In de Modellengenerator worden nieuwe wetten en regels direct toegepast op alle relevante overeenkomsten. Zo werkt u altijd volgens de laatste wet- en regelgeving.
 • Een contract wordt foutloos gegenereerd, en dat binnen enkele minuten.
  De Modellengenerator is een slimme tool waarmee u in slechts een paar stappen een 100% accurate overeenkomst, die voldoet aan de laatste wetgeving, opstelt. Hoeveel tijd verliest u nu aan het opnieuw openen van een bestaand contract en het bijwerken van inspringingen, lettertypes, verwijzingen en het toevoegen van nieuwe passages? De Modellengenerator neemt die frustratie en irritatie weg.
 • Nieuwe inkomstenstroom genereren.
  Doordat u goed kunt inschatten hoe lang het opstellen van een geautomatiseerde overeenkomst kost, kunt u ervoor kiezen om vaste tarieven te hanteren. Door te werken met producten, al dan niet binnen een abonnementsmodel, kunt u eenvoudig en laagdrempelig een nieuwe propositie en inkomstenstroom genereren. Doordat u nieuwe producten toevoegt aan uw dienstverlening, kunt u uw dienstverlening aan klanten verbreden, met een sterkere relatie tot gevolg.
 • Koppeling met Nmbrs®.
  Veel accountantskantoren maken gebruik van Nmbrs® voor de personeels- en salarisadministratie van klanten. De Modellengenerator koppelt met Nmbrs®, met als groot voordeel dat gegevens vanuit Nmbrs® direct in een overeenkomst zoals een arbeidscontract in de Modellengenerator worden verwerkt. Dit scheelt dubbel werk en voorkomt het maken van fouten.
 • Snelle en uitgebreide PEP-check en bestuurdersuitvraag als onderdeel van die opdrachtbevestiging.
  Met de opdrachtbevestiging voert u direct een Wwft-check en compliance onderzoek uit. Allereerst checkt het systeem of de Wwft van toepassing is op een bepaalde zaak, waarna er de diverse benodigde (geautomatiseerde) onderzoeken worden uitgevoerd. Zodra u aan de slag gaat met de opdrachtbevestiging binnen de Modellengenerator doorloopt u ook alle Wwft vragen. Op basis van de antwoorden die u geeft, signaleert de Modellengenerator of uw dossier onder de Wwft valt. Het leidt u door de parameters heen om te bepalen wat voor soort cliëntonderzoek u het beste kunt verrichten.
 • Door het automatiseren van werk, is er meer tijd over voor andere activiteiten.
  Het werken met een contractgenerator zoals De Modellengenerator kent nog een ander voordeel: u houdt meer tijd over voor gespecialiseerd advieswerk. Door te werken met de Modellengenerator kunt u dit contractwerk uitbesteden aan ondersteunend personeel. Hierdoor heeft u meer tijd voor het specialistisch (advies)werk met een hogere tariefstelling. Op die manier kan het automatiseren van standaardwerk voor ondersteunend personeel, bijdragen aan het leveren van een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.
 • Ook onderweg te gebruiken.
  Het gebruik van de Modellengenerator via een smartphone of tablet is exact hetzelfde als via de desktop. Dit komt omdat u via één en dezelfde webpagina inlogt. Op uw scherm ziet u de modellen zoals u die altijd ziet. Betreft het een bestaand contract dat moet worden aangepast? Dan gaat u via de jumplist eenvoudig naar het onderdeel dat u wilt aanpassen. U kunt onderweg gebruikmaken van alle functies. Zo voert u bijvoorbeeld net zo makkelijk een bestuurdersuitvraag uit als op kantoor. Dit geldt ook voor een UBO check. Het enige wat u nodig heeft, is toegang tot het internet.

Bent u werkzaam in de accountancy en benieuwd naar de toegevoegde waarde van de Modellengenerator voor uw kantoor? Plan een demo in voor een persoonlijke uitleg.