Een BV als cliënt: weet jij met wie je zaken doet?

Weet jij met wie je zaken doet als je een nieuwe zakelijke cliënt, in de vorm van een BV, binnenhaalt? Een BV is niets meer dan een papieren tijger en daardoor lastig te doorgronden, zeker in een complexe holdingstructuur. Welke natuurlijke personen (UBO’s) zijn er betrokken en wat is hun risicoprofiel? Niet iedere belanghebbende is even makkelijk traceerbaar, terwijl de Wwft wet- en regelgeving de identificatie en verificatie wel van je verwacht. De Modellengenerator helpt een handje.

Lege huls

Het mag duidelijk zijn: alleen de BV, die niet meer is dan een lege huls, onderzoeken is niet voldoende. Immers, een BV doet niks, het zijn de personen achter een BV die iets doen of nalaten. Het kan zijn dat er personen zijn die een belangrijke rol spelen binnen de bedrijfs- of concernstructuur, maar die niet in de stukken voorkomen. Lastig, aangezien de Wwft verlangt dat je hen, voor een volledige Wwft uitvraag, allemaal analyseert. Hoe zorg je ervoor dat je zeker weet, mede vanwege de Wwft regelgeving, dat alle betrokkenen een laag risicoprofiel hebben?

Een voorbeeld

Stel, je haalt een nieuwe cliënt binnen: Link BV, waarvan Lars de directeur/eigenaar is. Achter deze werk BV heeft Lars een holding: Linked BV, met als aandeelhouder Lars. Lars is getrouwd. Zijn vrouw is geen aandeelhouder, maar wel gemachtigd om namens de holding te handelen. Zo kan zij bijvoorbeeld een overeenkomst afsluiten. Dit kan overigens ook in het geval dat zij bijvoorbeeld slechts economisch eigendom heeft. Zij komt vervolgens niet terug in het KvK uittreksel wat vervolgonderzoek lastig maakt. De Modellengenerator ondervangt dat door niet alleen een KvK check te doen, maar ook een uitgebreid UBO-onderzoek. Alle UBO’s (Ultimate Beneficial Owners), oftewel mensen die eigenaar zijn of zeggenschap hebben over de organisatie, worden onder de loep genomen.

Het moet gezegd worden: het gebeurt niet vaak dat een betrokken persoon een PEP (Politically Exposed Person) is of op een sanctielijst voorkomt. Toch zien we dat de criminele wereld tentakels krijgt in de zakelijke en politieke wereld. Dat kan grote gevolgen hebben. Dat gegeven, in combinatie met het feit dat veel organisaties (zoals advocaten-, makelaars- en accountantskantoren) het via de wet verplicht zijn, maakt een adequate Wwft controle van belang.

Ook wil het feit dat er ietwat ‘verstopte’ personen zijn, niet zeggen dat er kwade bedoelingen zijn. Zo wil bijvoorbeeld een mede-eigenaar of aandeelhouder van een incassobureau niet dat zijn of haar privégegevens traceerbaar zijn. Niet iedereen wil publiekelijk bekend staan als ‘eigenaar van’. Toch haalt de Modellengenerator ook deze data boven water. Hoe we dat doen?

Hoe komt de Modellengenerator aan alle informatie?

Binnen de opdrachtbevestiging, een standaard workflow binnen de Modellengenerator, maak je enerzijds een juridisch kloppende bevestiging in een handomdraai. Anderzijds wordt er standaard een Wwft check uitgevoerd. Binnen deze check worden het UBO-register en tal van andere databases geraadpleegd. Ook degenen die nog niet in het UBO-register zijn opgenomen, trachten we te achterhalen, zoals via jaarrekeningen.

Wat controleren we zoal?

De Modellengenerator heeft koppelingen met diverse databases. Via deze databases kan onder andere gecheckt worden of iemand een PEP (Politically Exposed Person) is of dat iemand bijvoorbeeld slecht in het nieuws is gekomen. Het systeem doorzoekt Link B.V. en Linked B.V. (en alle structuren daarboven, mochten die er zijn). Eerst via de KvK tot aan natuurlijke personen. Vervolgens kijken we, volledig geautomatiseerd, wat er in de holdings erboven zit. Alle betrokkenen worden door de Modellengenerator onderzocht, in kaart gebracht en getoond. Op basis van deze resultaten kunnen kantoren zelf de afweging maken of verder rechercheren op zijn plek is.

Zaken die we onder andere checken zijn:

  • Komt de UBO van jouw cliënt voor als Politically Exposed Person (PEP)?
  • Zijn er ooit sancties tegen de UBO getroffen door Interpol, DNB of de AFM?
  • Is hij of zij negatief in het nieuws geweest?
  • Is hij of zij ooit failliet gegaan?
  • Wat is de bedrijfs- en eigenarenstructuur?
  • Hoe zitten concernrelaties in elkaar?
  • Wat zijn het zakelijke adres, (historische) functies van de UBO?

Deze zaken in detail onderzoeken is complex. Om die reden is het ook lastig om aan de Wwft eisen te voldoen. Het kost tijd, zeker als je het niet automatiseert. Kies je er wel voor om dit proces te automatiseren, bijvoorbeeld via de Modellengenerator, dan bespaar je juist tijd doordat je zelf geen databanken hoeft door te spitten. Je voorkomt daarmee ook het maken van menselijke fouten tijdens een handmatige check.

Wil je weten hoe de Modellengenerator jouw leven een stukje makkelijker kan maken? Neem dan contact op via hendri@modellengenerator.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek, of vraag uw demo account aan via de website om zelf de proef op de som te nemen.