Een belangrijke wetswijziging, die u per direct weer mag vergeten

Een wetswijziging die u ook gelijk weer mag vergeten? Dat klinkt niet heel betrouwbaar. En toch is het dat wel! We leggen graag even aan u uit waarom.

Als werkgever bent u verplicht om, na een oproepovereenkomst van 12 maanden, een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. En wel voor het gemiddelde aantal uren dat de werknemer de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Alleen wanneer u die vaste arbeidsomvang in moest laten gaan, dat was niet echt duidelijk. Daar heeft een wetswijziging per 1 juli 2021 verandering in gebracht.

Een wijziging die u wat ons betreft ook direct weer mag vergeten. Waarom? Omdat die wetswijziging en bijbehorende bepalingen in de Modellengenerator zijn ingebouwd. Evenals de indexering van de minimumlonen per 1 juli.

Wat verandert er in de wet?

Alle regels rondom het oproepcontract maken dit één van de lastigste arbeidscontracten om juridisch correct uit de printer te krijgen. Janna van der Kamp, arbeidsrechtspecialist bij Van Loon Advocaten (het advocatenkantoor dat betrokken is bij de ontwikkeling van de Modellengenerator) legt uit wat deze overeenkomst zo lastig maakt, wat er per 1 juli precies veranderd is, en ze geeft aan wat de kracht van de Modellengenerator is in relatie tot deze wetswijziging.

Janna: ‘Binnen een maand nadat de 12 maanden zijn verstreken, was u al verplicht een schriftelijk aanbod te doen. Alleen, zoals hierboven aangegeven, was het niet duidelijk wanneer de vaste arbeidsomvang, na die 12 maanden, precies moest ingaan. Soms gebeurde dat weleens zes maanden nadat de oproepovereenkomst van 12 maanden was verstreken.

Dat is per 1 juli 2021 veranderd. Vanaf nu geldt dat die vaste omvang uiterlijk ingaat op de 1e dag nadat twee maanden, na de twaalf maanden, zijn verstreken. Heel concreet: op de 1e dag van de 15emaand.’

De kracht van de Modellengenerator

Deze bepalingen brengen, zoals bij alle wet- en regelgeving, enkele consequenties voor het genereren van een nieuwe overeenkomst met zich mee. Alle mogelijke scenario’s zijn inmiddels verwerkt in de Modellengenerator, zodat gebruikers arbeidsrechtelijk gezien, niet te veel hoeven na te denken. Na het doorlopen van de invoervelden zorgt de contractgenerator voor een foutloze arbeidsovereenkomst, geheel conform de wet. Dit betekent kwaliteit afleveren; in een mum van tijd en met minimaal denkwerk.

Het effect van automatisch meedenken

Janna: ‘Om er zeker van te zijn dat u het juiste aantal uur voor de vaste arbeidsomvang in het contract vastlegt, en deze nieuwe overeenkomst ook op het juiste tijdstip aan uw medewerker aanbiedt, zijn er in de Modellengenerator een paar extra vragen ingebouwd.

Allereerst: u start de contractgenerator om een nieuw 0 urencontract op te maken en vult een paar basisgegevens is. Het systeem stelt vervolgens de vraag: ‘Is er in de zes maanden, voorafgaand aan deze overeenkomst een eerdere overeenkomst van kracht geweest?’ Is het antwoord ‘ja’ dan is de volgende vraag: ‘Wanneer is die eerste overeenkomst aangevangen?’ U vult de aanvangsdatum van de eerdere overeenkomst in, inclusief de einddatum hiervan.

Het model rekent vervolgens voor u uit welke periode er zit tussen het einde van de eerdere overeenkomst en de ingangsdatum van de nieuwe’.

We vragen Janna waarom dat belangrijk is.

Een voorbeeld

Janna: ‘Als die periode korter is dan zes maanden, dan telt deze tussenperiode mee voor de bepaling van die 12 maanden. Zo kan het zijn dat er eerder een arbeidscontract voor zes maanden actief was, waarna de werknemer er bijvoorbeeld vier maanden uit is geweest. Als u dan een nieuwe overeenkomst maakt, dan tellen die vier maanden op bij de eerdere zes. Dit maakt al tien maanden. In de praktijk betekent dit dat u, als u gaat voor een oproepovereenkomst, u deze nog maar voor twee maanden kunt aangaan. Daarna bent u verplicht de werknemer een vaste arbeidsomvang aan te bieden.

In dat geval geeft de Modellengenerator u een melding op basis van de berekening. Bijvoorbeeld: ‘De tussenperiode tussen het laatste contract en dit contract is vier maanden. Dit betekent dat de totale duur van de arbeidsomvang nu tien maanden is.’ Daarbij wordt u erop gewezen dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk op de 1e dag na de 15e maand ingaat.’ Sterker nog; de Modellengenerator geeft hiervoor exact de juiste datum aan.

“Een ingebouwde berekening en alarmering die niet alleen tijdbesparend zijn, maar die vooral werken ter voorkoming van (ernstige) problemen.”

Welk probleem wordt hiermee opgelost?

Volgens Janna zijn veel werkgevers zich niet bewust van deze nieuwe bepalingen. Toch kan het niet opvolgen daarvan, vervelende gevolgen voor werkgevers hebben. Zo kan een werknemer, ook met terugwerkende kracht, eventueel een aanzienlijke loonvordering instellen op basis van de vaste arbeidsomvang die hij had moeten krijgen. Daarmee kan de werkgever voor zeer onaangename verrassingen komen te staan.

Deze ingebouwde berekening en alarmering zijn dus niet zozeer tijdbesparend, maar werken vooral ter voorkoming van (ernstige) problemen. Door arbeidscontracten op te stellen met behulp van de Modellengenerator overziet u alles en wordt - ook rondom deze nieuwe regelgeving - niets vergeten. Het systeem neemt het denk- en rekenwerk voor u over. Geheel geautomatiseerd: actueel en punctueel.

Overigens attendeert Janna ons op nog een tweede aspect dat per 1 juli landelijk wordt ingevoerd en waarop de Modellengenerator anticipeert: de wettelijke verhoging van de minimumlonen.

‘Deze verhoging is integraal in alle modellen voor arbeidsovereenkomsten in de Modellengenerator doorgevoerd. Dus ook in de oproepovereenkomsten. De Modellengenerator geeft, rekening houdend met de leeftijd van de werknemer, aan wat het minimumloon is.

Al dit meedenken betekent dat u deze wettelijke regels weer mag vergeten. Een verademing, toch?’