De jumplist: ogenschijnlijk kleine functie maakt groot verschil

Stel, u wilt snel iets aanpassen in een gemaakte overeenkomst. Doet u dit dan handmatig in het Word document, maakt u een nieuwe overeenkomst door de beslisboom nogmaals te doorlopen, of maakt u gebruik van onze handige jumplist?

Of het nu een uitgebreide overeenkomst of een beknopt contract betreft; middels de jumplist functie ‘springt’ u snel naar het betreffende onderdeel waar u direct uw wijziging door kunt voeren. En wanneer deze wijziging consequenties heeft voor andere onderdelen van het contract, dan neemt de ingebouwde beslisboom u automatisch mee naar de van toepassing zijnde onderdelen.

Een klinkklare oplossing natuurlijk, maar toch komt er wel wat meer kijken bij deze speciale functie.

Veel vragen, veel antwoorden

Vooral bij complexe overeenkomsten heeft u te maken met veel vragen op basis waarvan de overeenkomst wordt opgemaakt. De Modellengenerator slaat alles op wat u daarbij invoert. Al deze data wordt gebruikt om de auditfile te vullen. Handig, want deze auditfile zorgt voor een snelle screening, waarna één en ander direct kan worden aangepast via de jumplist. Ik neem u mee aan de hand van een voorbeeldsituatie.

Voorbeeldsituatie snel aanpassen contract

Een ondersteunend medewerker maakt, in opdracht van een advocaat, een arbeidsovereenkomst op. De advocaat krijgt de auditfile van dit contract onder ogen en ziet een fout bij het onderdeel salaris; bij de 13emaand zijn verkeerde gegevens ingevuld.

Theoretisch gezien zou de medewerker het hele contract door moeten lopen, om dat specifieke onderdeel op te zoeken en aan te passen Echter aan de hand van de onlangs vernieuwde jumplist functie ‘springt’ de medewerker snel naar de 13emaand, om vervolgende de foutief ingevoerde data gelijk aan te passen.

Op basis van deze nieuwe informatie, bekijkt de applicatie volledig geautomatiseerd of alle andere aspecten in het contract nog kloppen. Mocht deze nieuwe data consequenties hebben voor andere onderdelen of artikelen, dan kan het zijn dat de medewerker een andere beslisboom of beslistak moet volgen. Op die manier wordt het aangepaste contract altijd kloppend gemaakt, op basis van de actuele data.

Automatisch berekenen

Stel, deze advocaat besluit om alsnog een proeftijd toe te voegen. Dan doorziet de applicatie, aan de hand van de duur van de overeenkomst, hoe lang deze proeftijd maximaal mag zijn.

Kiest de advocaat vervolgens voor een contractperiode langer dan twee jaar - en wijzigt hij of zij deze informatie snel aan de hand van de jumplist - dan mag er een langere proeftijd (maximaal 2 maanden) worden opgenomen dan de standaard 1 maand.

De Modellengenerator biedt deze advocaat dan automatisch de vraag aan of hij/zij de proeftijd wil verlengen.

Deze route werkt overigens ook andersom! Wijzigt u achteraf - via de jumplist - de duur van de overeenkomst van 7 maanden naar 5 maanden, dan verwijdert de Modellengenerator (indien dat initieel was gekozen) het proeftijdbeding automatisch. Op die manier denkt de Modellengenerator met u mee, en zorgt hij ervoor dat u geen belangrijke elementen over het hoofd ziet.

Nu moet ik eerlijk bekennen dat het opzoeken van de opzegtermijn in een arbeidscontract dusdanig goed te overzien is, dat u dit ook gemakkelijk handmatig kunt aanpassen. Alleen beeldt u zich eens een andere contractvorm in, bijvoorbeeld een share purchase agreement, gebaseerd op een beslisboom van soms wel honderden vragen. Dan biedt de jumplist u zo ontzettend veel meerwaarde door snel te kunnen zoeken, vinden én wijzigen, met als kers op de taart de automatische controle van het document, waarmee duidelijk wordt of de doorgevoerde wijzigingen implicaties hebben voor andere onderdelen van de overeenkomst.

“Het is fijn om een al gemaakt contract met de betrokken partijen aan tafel door te nemen en ter plekke aan te passen. Hiervoor gebruik ik de jumplist binnen de Modellengenerator. Ik ben dan snel bij het betreffende onderdeel en pas dat - onder toeziend oog van de betrokkenen – aan. Binnen een mum van tijd hebben alle partijen de herziende versie in hun mailbox.” – Aldus een gebruiker van de Modellengenerator.

Het is vergelijkbaar met een inhoudsopgave

Nu hoor ik u denken: ‘Hoe ziet zo’n jumplist er dan uit?’ U kunt deze jumplist visualiseren als een soort inhoudsopgave, waarbij u in één oogopslag de hoofdonderwerpen ziet. Zodra u hierop klikt, verschijnen de sub onderwerpen. Door te werken met ‘uitklapbare’ koppen en sub koppen blijft deze zoeklijst overzichtelijk.

Wilt u live zien hoe deze functie werkt? Vraag dan een demo-account aan. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met mij opnemen via Aart@Modellengenerator.nl